Category Archives: Uncategorized

Cách sử dụng humasis covid 19 home test

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN THỰC HIỆN Lưu ý: Để khay thử, mẫu và đệm chiết đạt nhiệt độ phòng trước khi xét nghiệm. Lấy bộ xét nghiệm ra khỏi túi kín và sử dụng trong vòng 1 giờ. Đạt kết quả chính xác hơn nếu xét nghiệm được thực hiện ngay sau khi mở túi. […]

058.962.3333